Spring naar inhoud

Lering  

Het antwoord dat voor ons ligt
niet willen zien
lijkt veilig en is dat
voorlopig, misschien

Maar dat keert en komt weder
en wreekt zich veel wreder
dan oplossen
als en indien.

facebook twitter
Gepubliceerd inUncategorized