Spring naar inhoud

Barbar  

valsigheid is de ultieme tragiek
het soort van repliek
dat zich dient van dit soort

omdraaien wat zich al omdraait
in ‘t graf
is niet maf
is niet slecht
is zelfs echt
is gewoon

maar zet een toon
die muziek overstemt

zo staat wat kunst is
opnieuw in heur hemd

dat is wat kut is
rechtschapenheid stremt

Dick, doe mij nog maar
een biertje.

facebook twitter
Gepubliceerd inUncategorized