Spring naar inhoud

THUDD!  

Tenslotte, tegenslagen teisteren
Ons allemaal, terecht
Teruggewezen tot de wachtbank
Slachtbank, ja, maar waarom ikke?
Wie zal Zieltje pleisteren?
Metallica was slècht!

(Ik in de stank van grobbebollen
Die mijn zitplaats vallend pikken)

facebook twitter
Gepubliceerd inUncategorized