Spring naar inhoud

Tandvleesgang

Ik had nog zo gehoopt
dat de Belastingdienst zou helpen
maar zelfs een troepje welpen
zou dit niet hebben ontknoopt

(en dat terwijl die daarvoor
hebben doorgeleerd;
Scouting is niet heel verkeerd
je wordt er doorgaans beter door)

Ik gun mezelf van alles, dus
ook de premie en belasting
op zijn tijd een kus
en hier en daar betasting

maar nu gun ik mijzelf vooral
begrotingsevenwicht
belangrijker, en bovenal
veel nader, dan een wikkend wicht.

facebook twitter
Gepubliceerd inUncategorized